Su Arıtma, son yıllarda kullanılmakta olan USA patentli bir sistemdir. Şehrin içinde içme suyumuzu bize ulaştıran kirli, paslı su iletim sistemleri ile evimize kadar ulaşan suyun içilebilir sağlıklı bir hale getirilme sürecidir.

Su Arıtma Sistemleri

Günümüzde uzay teknolojisi (NASA) ile geliştirilen Reverse Osmosis yani Ters Ozmoz cihazlar ile kapımıza kadar her türlü iyon ve kimyasalı içerisinde barındırma ihtimali olan şehir suyunu nano teknolojik membran kullanılarak içme suyu haline getirip ve içerisine zengin mineraller eklenip en sağlıklı içme suyu elde etme sistemidir.

Su Arıtma Reverse Osmosis Nedir?

Bu su arıtma sistemi Ters Ozmoz olarak bilinir. Kirli suyun kademeli olarak belirli bir basınç ile karbon ve membran filtrelerden geçirilmesi ile elde edilir. Ters Ozmoz, kademeli olarak sadece suyun geçebileceği diğer tüm iyon, molekül ve istenmeyen mineralin sudan ayrıştırılması ile şehir suyunu her an tapteze, yanı başınızda hazır hale getirme sistemidir .

İçme Suyu Arıtma Süreci

Neden su muamelesine ihtiyacımız var mı?

Ham göl suyunda, su tedavi edilmediğinde yutulursa insan sağlığına zarar verebilecek birçok safsızlık vardır. Bu kirlilikler üç kategoriye ayrılabilir:

 • Fiziksel: Su içinde çözünmeyen ve suyu “kirli” hale getiren malzemeler.
 • Kimyasal: Suda hem doğal hem de insan yapımı süreçlerde çözülen maddeler.
 • Biyolojik: Virüsler, bakteriler, algler ve diğer küçük canlı organizmalar.

Musluğumuzdan çıkan içme suyu “saf” mıdır?

Tamamen başka herhangi bir materyalden arındırılmış “kimyasal olarak saf” su doğada yoktur. Damıtılmış su olan bu suyun bir örneği genellikle düzdür ve tatsızdır ve az insan onu içmekten hoşlanır. Tüm su tedariğimizi bu seviyeye kadar arındırmak yasakça pahalı ve muhtemelen sağlıksız olurdu. “Doğal su”, herhangi bir insan yapımı katkı maddesi içermez (eğer mevcutsa) kalsiyum, magnezyum ve demir gibi az miktarda insan sağlığına faydalı mineral konsantrasyonları içerir.

Mineral Su Arıtma tarafından kullanılan su arıtma proseslerinin amacı, Sağlık Bakanlığı tarafından içme suyu kalitesine yönelik tüm standartları karşılayan veya bunları taşıyan su üretmektir.

İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında sakınca bulunan suların (atıksu), kirletici parametrelerinden arındırılmasına “Su Arıtma” denir. Neredeyse tamamı nano teknoloji kullanılarak elde edilen su arıtma cihazları, genel olarak Ters Ozmos (Reverse Osmosis) prensibine göre çalışmaktadırlar.

Tüm minerallerden arıtılarak imal edilen saf su, sadece sanayinin belli dallarında kullanılabileceğinden ötürü verimli değildir ve tercih edilmez. Ters ozmos, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran ve saf su ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon prosesinin adıdır.

Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Bilinen anlamda filtrasyon prosesi değildir. Çünkü membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm’nin 2.000.000’da biri delik çapı). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır.

Su Arıtma Cihazı Çalışma Prensibi

 1. Aşama: Ön Filtre (Sediment Filtre)
  Su ile temasa geçen ilk filtre 5 mikron gözenek özelliğine sahiptir ve çamur, pas, asbest gibi tortuları tutarak suyu berrak bir hale getirir.
 2. Aşama: Aktif Carbon Blok Filtre:
  Başta klor olmak üzere kötü koku ve tat veren tüm kimyasal maddeleri arıtır.
 3. Aşama: Granüle Carbon
  Bu aşamada klor, küf, pas tortuyu arıtır, renk ve gelen suyu dengeler, membran filtreyi korur.
 4. Aşama: Membran (75 gpd) Filtre
  Membran, dünyada sadece birkaç dev firmanın üretebildiği 3 kat kompozit polyamidden oluşan, ileri teknoloji bir filtredir. Filtreye gelen basınçlı su, gözenekleri milimetrenin milyonda birinden çok daha küçük olandan geçerek en düşük molekül düzeyinde filtre edilir. Bu işlem sırasında suda bulunabilecek zararlı karışımların ve mikropların tamamı dışarı atılır. Suda bulunan tüm kimyasal maddeleri arındırır. Sudaki çözünmüş madde miktarı (TDS) ortalama %90 düşürülerek, suyun özü elde edilir. Bilinen en küçük virüs membran gözeneğinden 20 kat daha büyüktür ve asla geçemez.
 5. Aşama: Post Carbon Filtre
  Bu aşamada, membran filtreden ayrıştırılarak gelen su tatlandırılarak, sizin kontrolünüzde en ekonomik ve en kaliteli şekline dönüşür.Hindistan cevizi kabuğu kullanılır.Yumuşak su üretilir.

İlave Edilebilen Zengin İçerikli Filtreler

 1. Aşama: Mineral Filtre
  Mineral filtre temiz su niteliklerini geliştirir. Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum ve diğer hazır birçok doğal maden sularında bulunan mineraller gereklidir. Gerekli mineralleri suya aktarır.
 2. Aşama: Alkalin Filtre
  Alkalin pH filtreleri yardımıyla yabancı maddeleri arındırarak suyu çok daha kaliteli, kaliteli ve fonksiyonel hale getirir. Özel olarak seçilen mineraller aynı zamanda suyu 7,5 – 8,5 pH seviyesine yükseltir. %100 doğal içeriği ile Alkalin filtre suyunuzun mineral ve pH seviyesini optimum seviyede tutar.
 3. Aşama: Detox Filtre
  Detox filtre suyun molekül yapısını küçülterek hücre emilimini en yüksek seviyeye çıkarır. Detox filtre suyun 2 mikrometre olan doğal titreşimini kullanarak dağınık halde bulunan su moleküllerini sıra haline dizer. Biriken toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Detox özellikli su vücuda enerji verir ve dinçleştirir.

Önce Sağlık

İstanbul’un şebeke suyu insan sağlığı için uygun olmayabilmektedir. Yaşamına değer kişiler sağlıklı yani zararlı mikroorganizmalardan kireçten ve kimyasal ilaçlardan arınmış su tüketimini tercih etmektedir. Sadece günlük su tüketimini karşılamakla kalmamakta aynı zamanda yemek pişirme alanında da arıtılmış su tercih etmektedirler. Arınmış su mide ve böbrek sorunlarının oluşmasını engellemektedir. Çeşmeden içilen su zamanla safra taşı oluşumunu desteklemektedir. Her gün aynı çaydanlıkta demlenen çay zamanla beyaz bir katman halinde kireç tutmaktadır. İnsan vücudu da sürekli çeşme suyu içtiğinde çeşitli rahatsızlıkların yaşandığı kolayca gözlemlenebilmektedir.